Hronček & Kolínova, právne služby

Legalfirm.sk

Hronček & Kolínova, právne služby

O nás

Advokátska kancelária JUDr. Kvetoslava Kolínová, s.r.o. a Advokátska kancelária JUDr. Róbert Hronček, s.r.o. sú spolupracujúce advokátske kancelárie pôsobiace v meste Žilina a Martin. Poskytujeme kvalitné a efektívne právne služby pre našich klientov vo všetkých oblastiach slovenského práva. Naše služby poskytujeme tak slovenským subjektom, ako i mnohým spoločnostiam zo zahraničia pôsobiacich v Slovenskej republike prostredníctvom svojich dcérskych spoločností alebo pobočiek. Kladieme dôraz na kvalitu poskytovaných právnych služieb s cieľom vyhovieť očakávaniam klientov a to vždy efektívne a na najvyššej úrovni.

Go to top of page